Google anmeldelser
4.8
Baseret på 13 anmeldelser

Priser

Tabellerne herunder viser priser for ydelser hos kiropraktorer i Danmark, pr. 1. april 2020, ifølge Landsoverenskomst mellem Danske Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Tilskudsordning er for ikke-kronikere (speciale 53).

Kliniske Ydelser

Forundersøgelse

Nr. Betegnelse Honorar Tilskud Patientdel
1015 Forundersøgelse af patient, der ikke har været i klinikken tidligere/eller hvor der er gået mere end 3 år siden sidste behandling. 721,36 114,95 606,41
1016 Forundersøgelse af patient, der har været i klinikken inden for de sidste 1-3 år. 601,14 114,95 486,19
1017 Forundersøgelse af patient, der har været i klinikken inden for de seneste 12 måneder, herunder forundersøgelse af nyt problem hos en patient, der er i akut behandling. 481,96 114,95 367,01

Opfølgende konsultation

 Nr. Betegnelse  Honorar  Tilskud  Patientdel
1035 Afgrænset opfølgende konsultation 240,47 43,25 197,22
1036 Almindelig opfølgende konsultation 360,67 43,25 317,42
1037 Udvidet opfølgende konsultation 481,96 43,25 438,71
3010 Opfølgende træningsydelse 120,22 0 120,22
3011 Introduktion til superviseret træning 481,96 89,63 392,33
3012 Superviseret træning 240,47 43,25 197,22

Røntgenundersøgelse

Nr Betegnelse Honorar Tilskud Patientdel
2013 Revkirering/fortolkning af fremmede billeder 274,21 59,05 215,16
2014 Primær røntgenundersøgelse ved egen patient 549,45 122,33 427,12
2015 Primær røntgenundersøgelse efter henv. fra anden kiropraktor 549,45 122,33 427,12
2020 Supplerende røntgenundersøgelse 274,21 59,05 215,16
2030 Ultralydsundersøgelse, diagnose, registrering 530,48 122,33 408,15
2031 Ultralydsundersøgelse efter henvisning fra anden kiropraktor 530,48 122,33 408,15

4110                    Telefonkonsultation                                                                                                                                                                     299,01                 53,82                245,19

Tillæg ved behandling uden for sædvanlig arbejdstid § 8, stk. 3 Begge specialer
Hverdage 16 – 20 og lørdage 8 – 20: NB: Der ydes ikke tilskud til
50% af honorar (røntgen undtaget) tillæggene ved behandling uden
honorar og tillæg i alt min. kr. 564,47 for sædvanlig arbejdstid.

Hverdage 20 – 8 og søn- og helligdage:
100% af honorar (røntgen undtaget)
Honorar og tillæg i alt min. kr. 787,62

Udeblivelse § 21, stk. 2. Kan benyttes ved manglende rettidigt afbud.

Forundersøgelse: kr. 361,54

Opfølgende behandling: kr. 241,03

Honorarer og tilskud pr. 1. april 2020 ifølge Landsoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Tilskudsordning for ikke-kronikere (speciale 53)

Ønsker du at høre mere om hvad vi kan gøre for dig? Udfyld formularen og vi kontakter dig!