Priser

Tabellerne herunder viser priser for ydelser hos vores kiropraktor i Odense. 1.april 2017 ifølge Landsoverenskomst mellem Danske Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Tilskudsordning er for ikke-kronikere (speciale 53)

Kliniske Ydelser

Forundersøgelse
 
Honorar
Tilskud
Patientdel
1015
Forundersøgelse af patient, der ikke har været i klinikken tidligere/eller hvor der er gået mere end 3 år siden sidste behandling.
694,44 110,66 583,78
1016
Forundersøgelse af patient, der har været i klinikken inden for de sidste 1-3 år.
578,70
110,66
468,04
1017
Forundersøgelse af patient, der har været i klinikken inden for de seneste 12 måneder, herunder forundersøgelse af nyt problem hos en patient, der er i akut behandling.
463,97 110,66 353,31
Opfølgende konsultation
1035
Afgrænset opfølgende konsultation
231,48 41,63 189,85
1036
Almindelig opfølgende konsultation
347,21 41,63 305,58
1037
Udvidet opfølgende konsultation
463,97
41,63
422,34
3010
Opfølgende træningsydelse
115,74
0
115,74
3011
Introduktion til superviseret træning
463,97
86,29
377,68
3012
Superviseret træning
231,48
41,63
189,85

 

Røntgenundersøgelse

 

Nr.
Betegnelse
Honorar
Tilskud
Patientdel
2013
Revkirering/fortolkning af fremmede billeder        263,97 56,85 207,12
2014
Primær røntgenundersøgelse ved egen patient
528,95 117,77 411,18
2015
Primær røntgenundersøgelse efter henv. fra anden kiropraktor
528,95 117,77 411,18
2020
Supplerende røntgenundersøgelse
263,97
56,85 207,12
2030
Ultralydsundersøgelse, diagnose, registrering
510,67
117,77
392,90
2031
Ultralydsundersøgelse efter henvisning fra anden kiropraktor
510,67
117,77
392,90

Tillæg ved behandling uden for sædvanlig arbejdstid § 8, stk. 3 Begge specialer
Hverdage 16 - 20 og lørdage 8 - 20: NB: Der ydes ikke tilskud til
50% af honorar (røntgen undtaget) tillæggene ved behandling uden
Honorar og tillæg i alt min. kr. 542,15 for sædvanlig arbejdstid.

Hverdage 20 - 8 og søn- og helligdage:
100% af honorar (røntgen undtaget)
Honorar og tillæg i alt min. kr. 756,36

Udeblivelse § 21, stk. 2. Kan benyttes ved manglende rettidigt afbud.

Forundersøgelse:             kr. 347,21
Opfølgende behandling: kr. 231,48

Honorarer og tilskud pr. 1.april 2017 ifølge Landsoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Tilskudsordning for ikke-kronikere (speciale 53)